Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ilir Trebicka
Rezultate gjithsej: 5

Agro Iliria Group

L51320033L
(Eksport - importi i te gjitha produkteve dhe nenprodukteve bujqesore, blegtorale, ushqimore, te hortikultures, alkolike dhe jo alkoolike te prodhuara nga keto produkte, lendeve te para, agroinputeve dhe materia)

Tiranë ALL

DRIMADHE I & I

M02221028V
(Investim ne ndertimin e vilave, banesave dhe hoteleve. Shitje dhe blerje pronash dhe çdo lloj ndertimi te realizuar nga vete shoqeria; Pergatitja e planeve te zhvillimit per zonat e zgjedhura; Hartimi i projek)

Tiranë ALL

X One

M17925505T
(Punime te pergjithsme ndertimi.Punime germimi ne toke.Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasada.Rruge autostrada, ura,mbikalime,hekurudha,lin)

Lezhë ALL

Media Call 2000 SHPK

M21802025M
(Marketing, perpunim te dhenash, zhvillim, call center)

Tirane ALL

Trema Investment

M31327008S
(Investim në fushën e pasurive të paluajtshme, përfshirë struktura hoteliere, turistike dhe të ngjashme, përfshirë këtu zhvillimin e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimin e tyre shitje dhe blerje p)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni