Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Janis Karathano
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

PEGASUS. (Ish Pigasos)

J62903750A
(Tregti e përgjithshme import eksport transport, Tregtimit me shumicë e pakicë të barnave mjekësor, hapjen e depove farmaceutike, vegla e mjete mjekësore, farëra dhe impute bujqësore, farmaci veterinare,)

Tiranë 173981688 ALL

LABOPHARMA SHPK

K72202013A
(Tregti import-eksport të produkteve farmaceutike. Agjent dhe distributor medikamentesh, lëndëve aktive farmaceutike, produkteve kimike. Tregtim makineri dhe pajisje laboratorësh, pajisje spitalore. Prodhim )

Tiranë -22905447 ALL

GLOBAL STRATEGIC INITIATIVES

L91805051A
(Aktivitet në fushën e konsulences, të përgatisë dhe hartoje projekte në fushën laboratorike etj, studime tëfizibilitetit, studime tregu kombëtare dhe ndërkombetare, hartimi i strategjive të biznesi)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni