Skip to content

LABOPHARMA SHPK Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 14:06:41
JSON

NIPT: K72202013A
Administrator: Janis Karathano
Objekti i Veprimtarisë: Tregti import-eksport të produkteve farmaceutike. Agjent dhe distributor medikamentesh, lëndëve aktive farmaceutike, produkteve kimike. Tregtim makineri dhe pajisje laboratorësh, pajisje spitalore. Prodhim i medikamenteve humane e veterinare. Krijim e tregtim qendrash diagnostikimi e kurimi.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.05.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Më datë 26.01.2015, me anë të shkresës Nr.8624/1 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë, u kërkua vendosja e barrës siguruese ndaj tatimpaguesit debitor që të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimit tatimor nga ana e këtij subjekti.

II. Më datë 37.01.2015, Asambleja e Përgjithshme e ortakut të vetëm ka vendosur të pezullojë aktivitetin e shoqërisë deri në një afat të pacaktuar.

III. Më datë 01.04.2015, me anë të shkresës Nr. 8624/5 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar lirimi nga barra e sigurisë për subjektin "LABOPHARMA SHPK", e vendosur me shkresën 8624/1 prot datë 26.01.2015.

IV. Më datë 31.07.2015, me vendim të asamblesë së ortakut të vetëm, u aprovua rifillimi i aktivitetit të shoqërisë duke kaluar në statusin aktiv.
Ndryshime
Shënime: Fitues të konçesionit për shërbimin laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake të Sarandës e Lushnjës

Më datë 22.12.2016 është bërë shpallja e njoftimit të konçesionit për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake të Sarandës e Lushnjës. Më datë 15.02.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) Acibadem Saglik Hizmetleri ve Ticaret A.S (%51) & Acibadem Labmed Saglik Hizmetleri A.S (%49) ; (Turqi), Vlera 4.80 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
b) American Hospital Sh.a (AL), Vlera nuk u paraqit.
c) Biometric Albania Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.
d) Montal Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.
e) Genius Sh.p.k (AL), Vlera 15 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
f) Intermedica Center Sh.p.k (AL) (%66) dhe Bioiatriki (Biomedicine) Sh.a (%34) Greqi, Vlera 5.70 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
g) Labopharma Sh.p.k (AL) (%41.7) & Exalab France (%25) & AB Laboratory Solutions B.V (%33.3) Hollandë , Vlera 10.70 % zbritje nga çmimi i listës së testeve.
h) Fedos Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit. 9. Krijon Sh.p.k (AL), Vlera nuk u paraqit.

Më datë 24.04.2017, me anë të njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, konsorciumi BOE Labopharma Sh.p.k & Exalab Francë & AB Laboratory Solutions B.V Hollandë, me përfaqësues Labopharma Sh.p.k, u shpall fitues i konçesionit për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Siri Kodra tek ish Frigoriferi, nr 149

Adresa:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Godina 3 katëshe, Bulevardi Zogu i parë, Zona Kadastrale nr.8360, Pasuri Nr.1/222

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (26.02.2019)
Statuti I shoqerise Labopharma shpk
Kontrate dhurimi 26.06.2013
Vendimi I asamblese per riaktivizimin e aktivitetit 31.07.2015
Vendimi I asamblese per pezullimin e aktivitetit 27.01.2015
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te shoqerise
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 517 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 094 990,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -22 905 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 211 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 735 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 925 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:86 240 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:45 356 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 277 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 211 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 13 186 007,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala