Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Jusuf Enuz
Rezultate gjithsej: 1

MEDIAPLUS-ALBANIA

L02123005M
(Ofrimi i rjetit publik fiks.Ofrim i sherbimeve te telefonise fikse dhe te levizshme.Ofrimi i rrjetit publik per transmetim te dhenash/internet.Mbartes kombetar dhe nderkombetar.Telefoni VoIP (SIP H323).Prepa)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni