Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:KADELI
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

IRIDIANI (Ish IRIDIANI &KADELI)

K48130550S
(Ne fushen e projektimit te ndertimeve;plan vendosje te objekteve te veçanta.Projektues konstruktor Zbatimit te punimeve te ndertimit; punime dheu, sistemime tarracime etj. Ndertime civile dhe ekonomike.Ndertim)

Lezhë 20985372 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

" 2 L X "

K77523502A
(Sigurimin e objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike,qe ushtrojne veprimtari ne Republiken e Shqiperise.Sigurimi dhe mbrojtja e jetes dhe e shendetit te personave fi)

Lezhë 1262104 ALL

ECO MOTORS TRADE

L61313060U
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me legjisLaçionin tregtar aktual shqiptar do të jetë: import eksport, aktivitet në montimin e pajisjeve për uljen e ndotjes së mjedisit nga automjete)

Tiranë ALL

Rafaelo Farm

L98330301O
(Mbjellja e kulturave të ndryshme në sera. Mbjellja, rritja dhe përpunimi i të gjitha prodhimeve bujqësore që gjenden në territorin ku vepron shoqëria për të realizuar sasi më të mëdha prodhimi, pë)

Lezhë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni