Skip to content

ECO MOTORS TRADE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61313060U
Administrator: Mark Jaka
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me legjisLaçionin tregtar aktual shqiptar do të jetë: import eksport, aktivitet në montimin e pajisjeve për uljen e ndotjes së mjedisit nga automjetet në sektorin e transportit rrugor, servise, gjenerike, mekanike, punime të ndryshme etj; tregtim me shumicë dhe pakicë, import-eksport të mallrave ushqimorë, materiale ndërtimi, lëndë drusore, karburante dhe nënprodukte të tyre, dhe çdo lloj mallrash konsumi apo mallra industriale. Shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga legjisLaçioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive të reja, krijimin e sipërmarrjeve të reja dhe pjesëmarrjen në sipërmarrje të tjera, si brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria mund të kryejë edhe aktivitete të tjera shtese, me qëllim përmbushjen e veprimtarisë të saj kryesore në përputhje me legjisLaçionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ECO MOTORS TRADE
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 12.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga "Beqir Luga", Pallati Nr. 3, Shk. 1, Kati 0, Zona Kadastrale 8160

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare