Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:KLIVA
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

REJ

J93711608Q
(Tregtim te artikujve te ndryshem, import dhe eksport te mallrave pa prejashtim, transportimin e mallrave dhe udhetareve.Sherbimin e pastrimit, grumbullimit dhe largimin e mbetjeve publike.Ndertimi i objekteve t)

Tiranë 68105248 ALL

MS Group 21

M11717501V
(Konsulencë menaxheriale, konsulence menaxhimi financiar, pergatitjen e planeve te biznesit, implementimin dhe zhvillimin e tyre. Rekrutim dhe sherbime burimeve njerezore. Krijimi i faqeve ëeb, platformave ele)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni