Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kadri Morinaj
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROSIG SHA (Ish DUKAGJINI AL)

K41926801W
(Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj ushtrimin e veprirntarise se sigurimit dhe risigurimit, nepermjet pergatitjes, ofrimit, nenshkrimit dhe zbatimit te kontratave te sigurimit "Jo Jete", sipas term)

Tiranë 85044639 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni