Skip to content

EUROSIG SHA (Ish DUKAGJINI AL)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-18 13:38:09
JSON

NIPT: K41926801W
Administrator: Xhevdet Kopani
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj ushtrimin e veprirntarise se sigurimit dhe risigurimit, nepermjet pergatitjes, ofrimit, nenshkrimit dhe zbatimit te kontratave te sigurimit "Jo Jete", sipas termave dhe klasave te percaktuara ne Ligjin Nr.52/2014 "Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit ", akteve te tjera normative dhe per te cilat eshte e liçensuar nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROSIG SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/07/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 765 650 000,00
Numri i pjesëve: 276 565
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “EURO-ALBA-EA”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 20/12/1993 me NIPT J81503012D, me seli qendrore në Tirane Rruga Sheshi Hari Trumen, ndertesa 3, Hyrja 1, kodi postar 1016, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Gazmen Neza. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.01.2022 terhequr nga QKB date 18.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “EUROSIG SHA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë.

Kadri Morinaj, shtetas shqiptar, i datëlindjes 1964, Pronar përfitues për 58.21% të kapitalit. Data e percaktimit si pronar përfitues është 29.12.2005.

Gazmen Neza, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, Pronar perfitues per 25.69% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “EURO-ALBA-EA” dhe kjo e fundit zotëron 25.69% të kapitalit të “EUROSIG SHA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.01.2022.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 13.05.1993 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91811004Q, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa Nr. 11, Hyrja 3, Kodi Postar 1023, me administrator Amel Kovacevic. EUROSIG SHA zoteron 21.02% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)

II. INSIG JETE SH.A, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 23.12.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71325020H, me adrese ne Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Labinoti", Nr.77, me administrator Elvana Mino. EUROSIG SHA zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)

III. INSIG SH.A, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 23.12.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71325019D, me adrese ne Tirane, Rruga Jul Variboba, Nr.21, me administrator Gëzim Tola. EUROSIG SHA zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)

IV. INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.05.1999 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62006012D, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Nr.116, me administrator Erald Hysa. EUROSIG SHA zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Saimir Boka; Aleksander Biberaj; Vasil Pilo
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jo - jete -
Çështje Ligjore: I. Me date 11.03.2013, me ane te Urdhrit Nr.2747 Prot, Nr. 113 Dosje "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A”, drejtuar QKR, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave prane cdo subjekti tregtar te debitoreve shoqeria “EURO-ALBA-EA” shpk deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

II. Me date 16.07.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1027 Prot, Nr. 164 Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 8350 Prot date 17.07.2018, lëshuar nga permbaruesi gjyqesor Gazmor B Guri, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Shoqeria e sigurimeve “Eurosig” sha Tirane me Nipt K41926801W.

III. Me date 18.07.2018, me ane te Urdhrit Nr.1088 Prot, Nr.164 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 85020 Prot., date 20.07.2018, lëshuar nga permbaruesi privat Gazmor Guri, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur ndaj kuotave ne pronesi te subjektit “Eurosig” sha me NUIS (NIPT) – K41926801W te bllokuara me shkresen Nr.1057 Prot., Nr.164 Regj., date 16.07.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, Vila nr. 5

Adresa:
1. Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjia Sul Papri, Rruga e Re e Trenit, Ndertesa Nr. 2, Perballe Postes Qendrore, Zona Kadastrale 8522, Pasuria Nr. 1/372-N.5
2. Tirane Tirane Rruga Qema Stafa, pasuria nr. 10/293/NDN6, zone kadastrale 8370
3. Shkoder Shkoder SHKODER Lagjja Vasil Shanto, Rruga Studenti, kati i I-re, nr. pasurie 4/206+2-1, zona kadasttrale 8594
4. Lezhe Lac LAC Lagjja nr.3, Pallati 130, kati i 1-re, 50 metra prane Bashkise Laç.
5. Tirane Tirane TIRANE Rruga Rexhep Preza, Pallati 10, Kati i pare, Apartamenti Nr. 13
6. Tirane Kamez KAMEZ Rruga Bulevardi Blu,Rrethrrotullimi Qender Kamez
7. Korce Pogradec POGRADEC Rruga Nacionale Qafe - Thane, ne ambientet e Doganes Qafe - Thane.
8. Shkoder Fushe Arrez Fushe Arrez Banesa nr 4, shkalla 1, kati 1, zona kadastrale 1656, nr pasurie 130
9. Berat Otllak OTLLAK Nr. Pasurie 32/15, Zona Kadastrale Nr. 2848.
10. Tirane Tirane TIRANE Rruga e Durrësit, Pallati 220, Shkalla 1, Apartamenti 2
11. Berat Berat BERAT Lagjia 30 Vjetori, Rruga "Anti Patrea", ndertese nr.2, kati i pare
12. Korce Bilisht BILISHT Superstrada e Devollit Nr.87, Lagjja Nr.3, Bilisht, Ndertesa Nr.40, Zone Kadastrale Nr.1187, Numer Pasurie 6/650, Volumi.17, Faqe 128
13. Durres Durres DURRES Lagjja 14 Shkozet, kioska 1, brenda territorit ne sheshin e parkut te mallrave
14. Korce Korçe KORCE Unaza, me nr. pasurie 1/ 475-N1, vol. 34, fq. 231, e ndodhur ne Z.K 8561
15. Tirane Preze FUSHE PREZE Fushe Preze, Ndertese private me Nr. Pasurie 10/38, Zona Kadastrale 1669
16. Fier Fier FIER Ne ambjentet e Drejtorise se Kontrollit Fizik te Automjeteve
17. Diber Peshkopi PESHKOPI Peshkopi, nr.pasurie 5/526, vol 42, fq 18, ZK2932
18. Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjia 5 Maji, Perball Kolaudimit, ndertese nr.1, kati i pare.
19. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Lagjia Ish Blloku i Furrave
20. Tirane Tirane TIRANE BULEVARDI ZHAN D'ARK
21. Korce Bilisht DEVOLL Devoll, Objekt ne Zonen Kadastrale 1187, Pasuria Nr. 4/155+2-8
22. Elbasan Peqin PEQIN Lagjja Tipe, Zona Kadastrale 2908, Nr Pasurie 7/52
23. Fier Fier FIER Lagjja Konferenca e Pezes, Bulevardi Jakov Xoxa
24. Lezhe Rreshen RRESHEN Lagjja Spitali, Rruga Vincenso D'Paoli, Banese private dy kateshe nr.53, Kati i pare
25. Vlore Vlore VLORE Lagjja Pavaresia, rruga Ismail Qemali, ndertese nr 15, kati 1, nr pasurie 8602, volumi 5, faqe 246
26. Vlore Sarande SARANDE Prane pikes se Kolaudimit DRSHRR, Vrion, Delvine, ndertese nr.2, kati i pare
27. Korce Korçe KORCE Lagjja 11, Rruga Gjon Ndreci Pendavinji, Ndertesa Nr. 56, ne zonen kadastrale 8561, Nr. pasurie 6/1+2-1
28. Korce Pogradec POGRADEC Rruga Reshit Çollaku, Ndertese Nr. 4, Kati i pare, Zona Kadastrale 8581, Numer Pasurie 4/7+1-1
29. Korce Korçe KORCE Dogana e Kapshtices, Devoll, ndertese nr.2, kati i pare
30. Lezhe Lac LAC Rruga Unaza Lac, Lagjia Nr. 4, Lokali Nr. 1
31. Elbasan Elbasan ELBASAN Ndertese nje kateshe nr 1, Lagjja Shen Koll, Rruga Elbasan-Cerrik, kthesa per Hajdaran
32. Korce Pogradec POGRADEC Rruga “Reshit Collaku”, Lagje Nr. 2, Nr. Pasurie 4/378, Zona Kadastrale Nr. 8581.
33. Lezhe Lezhe Rruga Luigj Gurakuqi, Zona kadastrale 8632, Pasuria nr. 7/3-N1
34. Korce Erseke ERSEKE Rruga "20 Maji", nr.pasurie 3-130- NI vol.11 fq.7 Blloku nr 4/me siperfaqe prej 33 m2,
35. Kukes Has Rruga Rinia, Pasuria nr. 5/221, zone kadastrale 2282
36. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Pasuria nr.24, vol 2, fq.1, zone kadastrale 8543, ne Rrugen Nacionale, prane Drejtorise Rajonale Gjirokaster te Sherbimeve te Transportit Rrugor
37. Tirane Tirane TIRANE Rruga "Astrit Sulejman Balluku", Pallati Edi-AL-it, kati i pare, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor.
38. Tirane Tirane TIRANE Zyre ne Rrugen "Hord Bajroni" siper Spitalit Ushtarak
39. Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjia Brigada e 17 Sulmuese, rruga Brigada, mbrapa Bashkise , banese private nr.07, kati i pare, pjese e objektit godine banimi.
40. Korce Korçe KORCE Rruga Gjergj Kastrioti, pallati 12, ap.1, zone kadastrale nr.8561, nr.pasurie 2/742+1-1
41. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Kakavije, Zona Kadastrale Nr.2030, Numer Pasurie 85/19-N2, Volumi 8, Faqe 178
42. Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjja 5 Maji, shkalla 4500, kati i pare, nr pasurie 30/105, zona kadastrale 8525
43. Shkoder Ana Malit MURIQAN Murriqan, Shtuf
44. Berat Çorovode COROVODE Sheshi Riza Cerolla, Ndertesa Nr.6, Kati 1
45. Shkoder Puke PUKE Zona Kadastrale 3069, Nr.Pasurie 1562, Vol 5, Fq 5, pallati 7, shkalla 1, kati 1.
46. Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, km 1, ndertese private, zona kadastrale 2105, nr pasurie 1188/18, kati 1, zyra nr 2
47. Elbasan Gramsh GRAMSH L-Holta P.Nr.49, kati perdhe, zyre me siperfaqe 16.39 m2, me nr.pasurie 7/123-N9 ne zonen kadastrale 1842, vol 11,fq.3.
48. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER F. Derviçan, Objekt ne Zonen Kadastrale 1476, Pasuria Nr. 59/132
49. Tirane Tirane TIRANE Njesia me siperfaqe 32.6 m2, te ndodhur ne zonen e Yzberishtit Tirane, ne zonen Kadastrale nr.3866, ne rregjistrin vol 91, fq 9 me nr.pasurie 301/205-N15
50. Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Asim Vokshi, Shtepi private nr.47, Kati 1
51. Shkoder Shkoder SHKODER Rruga Pal Engjelli, Nr.pasurie 8/633, zona kadastrale 8593
52. Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Pjeter Budi", Pallati "Classic Construction", Kati 2, Apartamenti Nr.3, Zone Kadastrale Nr.8160, Numer Pasurie 41505-Ni9, Volumi 19, Faqe 59
53. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER LAGJA 11 JANARI
54. Tirane Tirane TIRANE Autostrada Tirane-Durres, Rruga Dytesore, Km i pare, Ndertesa Hygea, kati i pare nr.4.
55. Tirane Tirane TIRANE Rruga Bajram Curri, Pallati Aviacioni i Ri, Shkalla 4, Ap. 25
56. Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.9, Rruga "Jordan Misja", pallati nr.141, shkalla nr.3, kati 1, Ap nr.19.
57. Diber Bulqize BULQIZE Lagjja Minatori, Rruga e Pazarit, Objekt privat me nr.pasurie 2148/3, Zona Kadastrale nr.8612
58. Korce Korçe KORCE Lagjia 10, Blloku i Sportit, Rruga Aleko Prodani, ndertese nr.4, kati i pare
59. Diber Peshkopi PESHKOPI Lagjja Treg, Rruga Bajram Curri, Godinë 2 Katëshe Nr.53, Kati 1 Korce Bucimas TUSHEMISHT Ndertesa Nr. 3, ndodhet ne ambientet e doganes Tushemisht, me siperfaqe 6m2
60. Korce Korçe KORCE Bulevardi "Republika", Pallati 3, perballe Kinema Milenium.
61. Elbasan Librazhd LIBRAZHD Lagjja nr.1, Rruga Nacionale, Unaza e Qytetit,Nr.pasurie 8/45-N12, Zona Kadastrale 2446 Vlore Sarande SARANDE Rruga Onhezmi perballe Taci Oil
62. Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Qafa e Pazarit, ndertese nr.5, kati i pare
63. Tirane Tirane TIRANE BULEVARDI ZHAN D'ARK
64. Diber Maqellare MAQELLARE Zyrë në Dogana Bllatë
65. Korce Pogradec POGRADEC Lagjia Nr. 1, Ruga Deshmoret e Pojskes, Lagjia Nr. 1, Ndertesa Nr. 5, Kati i pare.
66. Diber Burrel BURREL Lagjia Drita, Rruga Kok Malçi, Pallati Nr. 7, Shkalla 1, Kati i pare, Apartamenti Nr. 3, Zona Kadstrale 1326, Pasuria Nr. 4/59+1-3
67. Durres Durres DURRES Lagjia Nr. 3, Rruga Admiral Abdi Mati, Ndertesa Nr. 3, Kati i pare, perballe Tatim Taksave.
68. Fier Fier FIER Lagjja 1 Maj, rruga Enriko Veizi, godina nr.4, nr.pasurie 7/283, zone kadastrale 8531
69. Tirane Kavaje KAVAJE Zona Kadastrale nr 8551, Nr Pasurie 18/100-N3
70. Durres Durres DURRES Lagjja 14,Shkozet,kioske brenda territorit ne sheshin e parkut te mallrave te eksportit
71. Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Rruga "4 Shtatori", objekt me zone Kadastrale Nr 3682 Nr Pasurie 2/613 Vol 6 Fq 103
72. Durres Durres DURRES Durres, Porti Durres
73. Shkoder Shkoder SHKODER Dogana Hani i Hotit, Malesi e Madhe. Lezhe Lac LAC Fshati Gjorme, Kurbin, lagjja nr 1, ndertesa nr 44, kati i pare, zona kadastrale 1768, nr pasurie 405/7, volumi 15, faqe 24

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.01.2021
Kontrate transferimi kuotash 19.03.2014
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 17.07.2004
Kontrate shitje aksionesh 23.12.2005
Kontrate shitje aksionesh 08.05.2006
Kontrate per shitblerje aksionesh 01.04.2010
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 20.01.2010
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 10.05.2016
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 29.09.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 18.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -187 740 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 47 311 979,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 167 132 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 90 047 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 329 027 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 101 194 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 85 044 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 143 173 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 946 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 115 187 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 944 109 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 109 722 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 098 745 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 303 107 929,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 290 247 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 985 317 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 348 715 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 957 067 756,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli