Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kujtim Kola
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

COMPANY RIVIERA 2008

K81716011V
(Shfrytezim, prodhim, import, eksport , te materialeve inerte, gure gelqeror, betoni dhe asfaltobetoni. Punime germimi ne toke, punime ndertime civile dhe industriale, mirembajtje, ristrukturime, veshje fasadash)

Tirane 13892184 ALL

SKELA MARTINI

L91824010M
(Dhënie me qira, shitje, prodhim, importim, eksportim, montim, cmontim skelash dhe aksesorë skelerie, suvatime, karpentier armaturash, veshje pllakë, hekurthyes, lyerje, riparime të ndryshme, instalime, puni)

Kamëz ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni