Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:LE SPOT GROUP
Rezultate gjithsej: 4

UNIVERSAL ALBANIAN MEDIA

K81304002T
(Aktivitet i pergjithshem ne fushen e reklamave.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SPOT COMMUNICATIONS

K82320007D
(Prodhim, import-eksport, tregetim i filmave artistik, televiziv, serial, progameve video dhe radiofonik, reklama televizive dhe radiofonike te çdo lloj formati dhe teknologjie. Organizimin e kongreseve eksp)

Tiranë 57391507 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PUBLIX

K91708011F
(Pergatitjen e fushatave PR(mardhenie me publikun) duke shperndare ne shtyp, televizion, radio, kinema, mjetet e transportit publik etj. produktet e klienteve te tij, veprimet ne pikat e shitjes dhe publiciteti )

Tiranë 27501337 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Mind Media ( ish "MIND SHARE MEDIA ALBANIA"; ish "MIND MEDIA ALBANIA"; ish "MINDSHARE ALBANIA")

L41528006N
(Blerja e hapesirave mediatike, negocimi, kontraktimi kryerja e sherbimeve ne fushen e hapesirave mediatike te lidhura me marketingun, promocionin, produksionin etj. sherbime ndihmese, konsulence ne fushen e )

Tirane 4569450 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni