Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Leonard Kadiu
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

KADIU

J61817045K
(Import-eksport te pjeseve te kembimit,tregeti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale,pjese kembimi,paisje elektro shtepiake,servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve dhe te tipeve te)

Tiranë 33278205 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TENDENCE 3A

L21422007J
(Import - eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te automjeteve te çdo lloji. Import - eksport dhe tregtimin e pjeseve te kembimit te çdo lloj automjeti si dhe kryerjen e servisit e riparimin tyre . Maga)

Tirane 19087832 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni