Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Leonard Micka
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

KLEIDI (Ish DEA)

K12511603H
(Agjensi turistike,organizime udhetimesh brenda dhe jashte vendit. Shtje te biletave te te gjitha llojeve.Transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit. Shitje me shumice dhe pakice te karburanteve,transport kar)

Gjirokastër 6184571 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NARDI PETROL

L29414501N
(Import-eksport,transport,tregetim me shumice e naftes bruto,gazit natyror,gazit te lengshem,i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine,benzine avionesh,gasiol,vajguri ndriçues,vajguri avionesh,aroma)

Memaliaj 10196444 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni