Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Lin Jun
Rezultate gjithsej: 1

ALBKIN

J81929001P
(Veprimtari ne fushen e prodhimit industrial, artizanal, bujqesor, ndertimit, tregtise se brendshme dhe te jashtme, transportit. Veprimtari ne fusha te tjera te ndryshme, duke respektuar legjislacionin ne fuq)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni