Skip to content

ALBKIN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-11 10:51:22
JSON

NIPT: J81929001P
Administrator: Irfan Hysenbelliu; Lin Jun
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e prodhimit industrial, artizanal, bujqesor, ndertimit, tregtise se brendshme dhe te jashtme, transportit. Veprimtari ne fusha te tjera te ndryshme, duke respektuar legjislacionin ne fuqi per eksport-import. Tregtim te artikujve elektroshtepiake, industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pije alkoolike dhe jo alkoolike, artikuj, veshmbathje, kimike, kozmetike e pjese kembimi per automjete, makineri te ndryshme me shumice e pakice. Investim ne fushen e pjekesise, turizmit, transportit. Veprimtari ne fushen e permiresimit te teknologjise se perpunimit dhe eksportimit te mineraleve dhe konservimit, ambalazhimit te artikujve te prodhimeve te ndryshme, gjithashtu, duke bashkepunuar me fima vendase dhe te huaja do te marrin persiper ndertimin ndertimin e sektorit, punishteve e fabrikave te reja, si dhe permiresimin e ristrukturimin e atyre ekzistuese.
Emërtime të tjera Tregtare: "ALBKIN"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/07/1993
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Kinë
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull; Femer
Statusi: Pasiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 23.01.2012, në bazë të Vertetimit Nr.4431 Prot., te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane, ku vertetohet se subjekti "ALB - CHINA" sh.p.k. me NIPT-J81929001P, me administrator Irfan Hysenbelliu, me aktivitet tregti me shumice dhe ndermjetesimi tregtar, pervec mjeteve te transportit automobilistik, sipas te dhenave te sistemit informatik ka kaluar ne regjistrin pasiv, qe nga data 10.01.2004". Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u bë "Pasiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane VASO PASHA 8/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Kontratë themelimi dhe Statut i Shoqërisë
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 669 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 7 409 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 770 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 42 551 838,00
Punuar Nga : P. Nikolli