Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Lekli
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

LEKLI

J81624501L
(Tregimi i bimëve medicinale me shumice dhe pakice, import eksport, tregtimi i artikujve të ndryshëm të konsumit të gjere industrial dhe ushqimor, prodhime bujqësore dhe blegtorale, import eksport të lend)

Durrës 36898641 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni