Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Lekli
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

LEKLI

J81624501L
(Tregimi i bimeve medicinale me shumice dhe pakice, import eksport, tregtimi i artikujve te ndryshem te konsumit te gjere industrial dhe ushqimor, prodhime bujqesore dhe blegtorale, import eksport te lendeve te )

Durrës 36898641 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni