Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Makeljana Shkurti
Rezultate gjithsej: 1

Software Ecosystem Solutions

M21317004E
(Projektim programesh kompjuterike(software) (sherbime), zhvillim dhe mirembajtje software(sherbime), testim software (sherbime), operimi, administrimi, trajnimi dhe auditimi teknik i sistemeve softare dhe cdo v)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni