Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Marjon Gorica
Rezultate gjithsej: 3

RehatFare

L72411003V
(Ushtrimin e të gjitha veprimtarive në fushën e menaxhimit të Website dhe Portaleve me përmbajtje të ndryshme. Konkretisht: Menaxhimin e Websiteve, Portaleve me përmbajtje të ndryshme. Media Vizive infor)

Tiranë ALL

LAST NEWS MEDIA NETWORK

M02019002M
(Shoqeria do te kete si objekt ushtrimin e te gjitha veprimtarive ne fushen e menaxhimit te Website dhe Portaleve me permbajtje te ndryshme. Media informuese dhe e shkruar. Konkretisht: Lajmi; informimi i lexues)

Tiranë ALL

House of Colors

M11510004U
(Prodhimin, import eksport, tregtimin me shumice dhe pakice te bojrave te ndryshme per lyerje ne fushen e ndertimeve civile dhe cdo sektor ku gjen aplikim perdorimi i bojrave si dhe te materialeve te ndertimit a)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni