Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mark Jaka
Rezultate gjithsej: 3

ECO MOTORS TRADE

L61313060U
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me legjisLaçionin tregtar aktual shqiptar do të jetë: import eksport, aktivitet në montimin e pajisjeve për uljen e ndotjes së mjedisit nga automjete)

Tiranë ALL

ROAN CONSTRUCTION

L61409033G
(Ushtrimi i veprimtarisë në fushën e ndërtimeve dhe të shfrytëzimit të tyre. Ndërtimin e pallateve dhe banesave të çdo lloji, ndërtimin dhe shfrytëzimin e të gjitha llojeve të objekteve social kult)

Tiranë ALL

VELLEZRIT JAKAJ-3vs2018

L88104502M
(Import - eksport, tregtimit me shumice e pakice dhe import te : mallra industriale, ushqimore, lende te para, pije, veshmbathje e konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, kancelari e pajisje per zyra e shkoll)

Lezhe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni