Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)

J61817005F
(Prodhimi, transformimi, shitjen dhe blerjen e çdo lloj energjie.)

Tiranë 1445992000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBPETROL SHA

J82916500U
(Kryerja e Operacioneve Hidrokarbure në përputhje me Ligjin Nr.7746, datë 28.08.1993 për kërkimin, zhvillim, prodhim, trajtimin, transportin, magazinimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit dhe rërave bitum)

Fier 1176492 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni