Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:NOA Holdings N.V.
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

NOA

K11604002V
(1. Të japë kredi; 2. Të kryejë pagesa dhe arkëtime; 3. Të emetojë, pranojë dhe administrojë instrumentet e pagesës; 4. Të ofrojë shërbimin e këmbimit të monedhave; 5. Të ofrojë garanci të tjer)

Tiranë 160633000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni