Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Nertila Hoxha
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

OXA GROUP

L42325010A
(Import – Eksport, tregtim me shumice e pakice te kafes kokerr e te bluar, te pjekur e te papjekur, sheqerit, frutaperimeve te cdo lloji, frutave ekzotike etj., natyrale , te thara, te ngrira apo te konservuar)

Tirane 258817 ALL

ZETAKONSULT

L91311047J
(Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turislike, rezidenciale, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni