Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Olset Haxhiu
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS

K61814023M
(Ne fushen e ndertimit shoqeria do te realizoj: studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikqyrjen, kolaudimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dh)

Tiranë 1695360 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC-i Tërvolit

K73621202N
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, datë 30. 10. 2007, që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletore)

Elbasan 153528728 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni