Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Oltion Kola
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

VALA 2013

L31528009N
(Veprimtari ne fushen radiotelevizive. Krijimin e nje stacioni radio dhe/apo televizioni per trasmetimin e programeve me karakter informativ, edukativ, kulturor, artistik, argetues muzikore, sportive, reklama)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni