Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Pandeli Garo
Rezultate gjithsej: 6

DDB. ALBANIA (ish "DDB ALBANIA")

K11405012E
(Marrja persiper dhe kryerja e çdo biznesi rekalmues, prodhimi i materialeve rekalmuese dhe ofrimi i sherbimeve te marrdhenieve per publikun, sponsorizimet, sherbime te komunikimit ne pergjithesi. Marrja per)

Tiranë -11623415 ALL

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

PHOTON SH.P.K

K72413002A
(Sherbime drejtuar dyqaneve te shitjes me pakice te kartave rimbushese te telefonise levizese, nepermjet instalimit dhe asistences se rrjeteve te terminaleve prane dyqaneve te shitjes me pakice dhe projektimi)

Tirane ALL

SWISS FURNITURE HOME

L61511013F
(Import, eksport e tregtim me shumicë e pakicë i elektroshtëpiakeve, materiale elektrike, elektronike, telefonike, artikujve të mobilerise etj., Import, eksport e tregtim me shumicë e pakicë, i makinerive )

Tiranë ALL

INVG

L81316018U
(Importi, exporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve industriale, dhe ushqimore, fizikisht dhe on-line. Importi, exporti, shitja me shumice dhe pakice e pajisjeve elektrike, elketronike, lende te pare pe)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni