Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Paqsor Buzi
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

G. P. G. COMPANY (Ish G. P. G. Kompani)

J64324443V
(Te zhvilloje veprimtari ne punimet e ndertimit per objekte civile, industriale, turistike etj; Te zhvilloje veprimtari ne punimet e germimit te dheut, punimet e muratures dhe beton arme; Te zhvilloje veprimt)

Lushnje 277221957 ALL

PARK SOL ENERGY

M24603401S
(Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendren Kombetare te Biznesit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Kohëzgjatja e shoqërisë është me afat)

Lushnje ALL

PAG Investment Group sh.p.k

M32030023A
()

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni