Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Perlat Myrtaj
Rezultate gjithsej: 3

FORCE SECURITY 2004

K52724404J
(Neni 7 kategorite e licences te ligjit 75/2014 date 10.07.2014 per sherbimin privat te vsigurise si me poshte: a) nenkategorine 1.3.A sigurimi fizik i objekteve shteterore e private i personave, si dhe veprimta)

Fier ALL

ALB UNIVERSAL 95

L66305502R
(Agrokultur, frutikulturë, peshkim. Transport për mallra dhe pasagjere, transport për të tretë. Tregti me pakicë të produkteve ushqimore. Agjenci për linje transporti udhëtarësh me autobus. Hoteleri tu)

Vlorë ALL

BRADOSHNICE

M21306024J
(Ushtrim aktiviteti ne fushen energjitike (prodhim, tregetim, furnizim etj) per projektin HEC ne fshatin Bradoshnice, Bashkia Tropoje, Qarku Kukes, tregetimin e energjise elektrike qe do te prodhohet nga ky HEC,)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni