Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:RAIFFEISEN BANK SH.A
Rezultate gjithsej: 3

DV-ALBTURIST HOTELIERS

J61811023T
(Ristrukturimi i Hotel Tirana, ushtrimi në Shqipëri i Industrisë së Turizmit, Ristrukturimi dhe administrimi i komplekseve turistike si dhe ushtrim veprimtarie në lidhje me këmbimin e valutës.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Raiffeisen INVEST

K51928001I
(Administrimi i fondeve të pensionit vullnetar nëpërmjet mbledhjes dhe investimit të fondeve të pensioneve në përputhje me dispozitat e ligjit Nr.10197 dt. 10.12. 2009 "Për fondet e pensionit vullnetar" )

Tiranë 323948703 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RAIFFEISEN LEASING

K61725024D
(Veprimtari qiraje financiare, kredi dhënie, etj.)

Tiranë 101258597 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni