Skip to content

Raiffeisen INVEST - Shoqeri Administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive (ish "Shoqeria Administruese e Fondeve te Pensionit Raiffeisen - Raiffeisen Pension Funds Management Company"; ish "Instituti Privat i Pensioneve Suplementare Raiffeisen - Raiffeisen Pensions"; ish "INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPËRISË")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-12 14:06:49
JSON

NIPT: K51928001I
Administrator: Edlira Konini, Alketa Emini
Objekti i Veprimtarisë: Administrimi i fondeve te pensionit vullnetar nepermjet mbledhjes dhe investimit te fondeve te pensioneve ne perputhje me dispozitat e ligjit Nr.10197 dt. 10.12. 2009 "Per fondet e pensionit vullnetar" si dhe ne perputhje ne parimin e diversifikimit te riskut me qellim ofrimin e perfitimeve te pensionit te personeve qe antaresohen ne fondin e pensionit.Shoqeria mund te ushtroje edhe funksionin e kryerjes se pagesave te pensionit.Krijimi dhe/ose administrimi i sipermarrjeve te investimeve kolektive bazuar ne ligjin 10198 dt.10.12.2009 "Per sipermarrjet e investimeve kolektive". Veprimtare te tjera sic parashikohet ne ligjin 10198 dt.10.12.2009 "Per sipermarrjet e investimeve kolektive".
Emërtime të tjera Tregtare: INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPËRISË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18.07.2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 000 000,00
Numri i pjesëve: 12 857
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "RAIFFEISEN BANK SH.A", shoqeri aksionare e se drejtes shqiptare, themeluar me 10/06/1997, me NIPT J61911005B, me seli qendrore neTiranë, Rruga e Kavajës, Palllati 71, shk.1, ap. 4 dhe me administrator Erion Serti; Vilma Baçe; Alexander Zsolnai; Christian Canacaris; Elona Mullahi. Aksioner i vetëm i shoqërisë është shoqëria austriake “Raiffeisen SEE Region Holding GmbH”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.06.2021 terhequr nga QKB date 12.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “Raiffeisen INVEST - Shoqeri Administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Ko”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, nuk janë të identifikuar pronarët përfitues deri me datë 12.07.2023

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femra
Anëtarë Bordi: Elona Llaci; Donalda Gjorga; Erion Balli; Peter Zilinek; Edlira Konini; Edlira Konini; Alketa Emini
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri administruese e fondeve te pensionit vullnetar dhe sipermarrjeve te investimeve kolektive -
-
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 2, Bulevardi Bajram Curri, ETC, Kati 9

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta të Ndryshëm
Akt themelimi i shoqërisë "Fondi Shqiptaro - Amerikan i Ndermarjeve"
Kontratë Shitje Aksionesh Kapitali datë 07.12.2007
Kontratë Shitblerje Aksionesh datë 26.12.2008
Marrëveshje Ekonomike Dypalëshe midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës datë 10.06.1992
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 163 956 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 235 452 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 242 196 716,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 248 904 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 255 583 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 316 632 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 298 690 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 323 948 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 352 414 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 150 798 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 54 629 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 254 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 19 687 036,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 21 373 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -23 852 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:747 678 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:879 771 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:827 010 023,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:846 816 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:865 812 271,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:934 318 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:910 909 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:878 596 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 815 455 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 403 113 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 108 227 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 26 071 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 39 823 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 35 019 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 733 167,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli