Skip to content

Raiffeisen INVEST

JSON

NIPT: K51928001I
Administrator: Klodian Gradeci
Objekti i Veprimtarisë: Administrimi i fondeve të pensionit vullnetar nëpërmjet mbledhjes dhe investimit të fondeve të pensioneve në përputhje me dispozitat e ligjit Nr.10197 dt. 10.12. 2009 "Për fondet e pensionit vullnetar" si dhe në përputhje në parimin e diversifikimit të riskut me qëllim ofrimin e përfitimeve të pensionit të personave që anëtarësohen në fondin e pensionit. Shoqëria mund të ushtroje edhe funksionin e kryerjes së pagesave të pensionit. Krijimi dhe/ose administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive bazuar në ligjin 10198 dt.10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive". Veprimtari të tjera siç parashikohet në ligjin 10198 dt.10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive."
Emërtime të tjera Tregtare: INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE të SHQIPËRISË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18.07.2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 000 000,00
Numri i pjesëve: 12 857
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Banka Raiffeisen sh.a.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Anëtarë Bordi: Vanita Nikolla, Vilma Baçe, Christa Geyer, Donalda Gjorga, Edlira Konini, Alda Shehu, Barbora Valkova, Resmi Hibraj
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 2, Bulevardi Bajram Curri, ETC, Kati 9

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 323 948 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 352 414 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 150 798 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 54 629 438,00