Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Raif Gashi
Rezultate gjithsej: 1

LAB-OIL ALBANIA

M12120512M
(Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes, koksnafte dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, sh)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni