Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Rinush Stavri
Rezultate gjithsej: 2

LUVA GROUP

L54830401A
(Shperndarje interneti.Te ofroje sherbim audio dhe/ose audioviziv. Sherbime informatike dhe telefonike. Krijim dhe mirembajtje faqesh interneti. Krijim dhe shperndarje programe kompjuterike. Konsulence teknike d)

Lushnje -4668 ALL

Zero One 2020

M02117016V
(Shitje paisje kompjuterike. Eksport-Import si dhe tregti shumice dhe pakice te paisjeve kompjuterike, aksesore te ndryshme, servis te paisjeve kompjuterike.Tregti me shumice dhe pakice te pajisjeve elektronike/)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni