Skip to content

LUVA GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-15 09:55:07
JSON

NIPT: L54830401A
Administrator: Rinush Stavri; Denis Arapi
Objekti i Veprimtarisë: Shperndarje interneti.Te ofroje sherbim audio dhe/ose audioviziv. Sherbime informatike dhe telefonike. Krijim dhe mirembajtje faqesh interneti. Krijim dhe shperndarje programe kompjuterike. Konsulence teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Tregtim, import dhe eksport, istalim, mirembajtje dhe tregtim i sistemeve te fonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilazatore, gjeneratore, radio nderlidhje, sisteme me fiber optike etj. Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore, kabllore per energjine elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni. Import dhe eksport, instalim, mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te pajisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Import eksport dhe tregti me shumice i mallrave industriale e ushqimore. Transport kombetar dhe nderkombetar i mallrave per vete e te trete. Shoqeria mund te realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: LUVA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.12.2015
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 800 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Fier, Lushnje, Automjet Tip Ford Focus, Targa AA392 RB
2.Fier, Lushnje, Automjet Tip Ford Focus, Targa AA391 RB
3. Fier, Lushnje, Automjet Ford Focus, Targa AA 802 PE
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja Skender Libohova, Bulevardi Kongresi, godina me Nr.30, kati 1, dyqani Nr.5

Adresa:
Berat, Ura Vajgurore, Rruga “Miltjadh Koçi”, nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 142 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 437 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 201 959,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 555 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 508 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 668,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 387 815,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:23 409 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 038 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 835 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 188 491,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani