Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Robert Lukaj
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FONDI BESA

K81911023C
(i.Te gjithe format e kredidhenies, duke perfdhire kredine konsumatore e hipotekare;ii. Faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregetare; iii. Qira financiare; iv. Sherbimet e pagesave e te transferimit )

Tiranë 341038461 ALL

Comfort Partnership

L92404040P
(Shoqeria ka per objekt ne Shqiperi ose jashte vendit, ne menyre direkte apo indirekte: pjesemarrjen ne cdo cdo lloj shoqerie ose kompanie shqiptare apo te huaj; administrimin e portofoleve te produkteve fina)

Tirane ALL

LH & Co

M17712501I
(Hoteleri. Bar,Restorant. Ndermjetesim tregtar dhe shitje e produkteve te ndryshme.Trasnsport per vete dhe pale te treat. Operacione Financiare. Import, eksport. Ushtrimi i çdo aktiviteti tjeter tregtar te lidh)

Shengjin ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni