Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Semih Kurt
Rezultate gjithsej: 4

Noah Information Systems

L62422015G
(Import- eksport, Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, elektronike, elektrike, informatike etj. Zhvillime dhe mirëmbajtje të Software dhe Hardware. Instalime për sisteme karb)

Tiranë ALL

CUBANO

M01908024M
(Import-Eksport dhe tregtim me pakice te te gjitha llojeve te duhanit, cigare. puro. nargjile etj. Import-Eksport dhe tregtim me pakice te artikujve te ndryshem.)

Tiranë ALL

JNK Distribution

M02312017K
(Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial, elektronike, elektrike, informatike etj. Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem promocional te br)

Tiranë ALL

TERMO GREEN

M11602038N
(Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj: Import-Eksport i materialeve te ndryshme ndertimi si veshje murale, suva me baze gelqere, suva me baze cimento, suva me shtrese te holle dhe suva te cdo lloji mate)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni