Skip to content

TERMO GREEN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-02 11:17:24
JSON

NIPT: M11602038N
Administrator: Semih Kurt
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj: Import-Eksport i materialeve te ndryshme ndertimi si veshje murale, suva me baze gelqere, suva me baze cimento, suva me shtrese te holle dhe suva te cdo lloji materiali tjeter, kolle, rrafshues, materiale per hidroizolim te jashtem dhe te brendshem, materiale per fasada te jashtme, muret e brendshme, tavanet, dyshemet etj. Import-eksporti dhe tregtimi me shumice dhe pakice i gurit te te gjitha llojeve, qeramik, pllakave, mermerit, lendes dhe materialeve te ndertimit, makinerive impianteve, mjeteve, pajisjeve qe sherbejne per ndertim, pjeseve te kembimit, paneleve diellore dhe me rreze infra, pajisjeve elektroshtepiake, elektronike, elektrike, hidrosanitare, hidraulike, qera mike, qelqi, artizanati, duralumini, lendeve te para, te lendes drusore te perpunuar dhe te paperpunuar, mobiljeve, materialeve e lendeve te para te te gjitha llojeve, lendeve plastike, gome, hekuri, linjash e makinerish ne fushen e prodhimit, perpunimit, transportit, artikujve e produkteve ushqimore, bujqesore, blegtorale, si dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te objektit kryesor te shoqerise me qellim realizimin e objektit te mesiperm shoqeria mund te marre pjese ne cfaredo lloj marreveshje tregetare dhe/ose joint venture me shoqeri te tjera e sipermarrje si edhe te kryeje cdo akt tjeter te nevojshem.
Emërtime të tjera Tregtare: TERMO GREEN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njesia Nr.14, Rruga Rexhep Shala, Ndertesa 3, Hyrja 4, Ap.29

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar, date 2.11.2021
Akt themelimi,date 01.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara