Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Serjan Koko
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

PESHKU-PICAR 1

K92925601M
(Financimi, projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja, administrimi dhe vënia në punë e hidrocentraleve. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Gjirokastër 1082297 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni