Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sokol Çupi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

EVEREST

J78311921L
(Prodhim e tregtim profile alumini dhe aktivitete ndertimi, import-eksport. Aktivitete te tjera te lejuara nga ligji.Sigurim dhe ruajtje objektesh publike dhe private,nen nenkategorine 1.3 A. Veprimtari ne sekto)

Tirane 108119654 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni