Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sokol Niklekaj
Rezultate gjithsej: 1

SLSM_21

M11509017A
(Ne fushen e kryerjes te ndertimeve si ndertime rrugesh, ndertime hidraulike, hidroteknike, si ndertime hidrocentrale, ndertime ujesjellesa, kanalizime, te veprave te kullimit dhe ujitese, ndertime objektesh civ)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni