Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sokol Shkodra
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

PAMM Studio

M11313052C
(Ne fushen e sherbimeve te marketingut mediatik; cdo forme vizuale, te printuar, dixhitale si edhe permes internetit. Ne fushen e sherbimeve per krijimin dhe menaxhimin e reklamave dixhitale te bizneseve te ndry)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni