Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sophie Isabell Greiff
Rezultate gjithsej: 1

City Hub Station

M21705031A
(Shitje me shumice e pakice te vajrave lubrifikante, te naftes dhe gazit e nenprodukteve te tyre, transporti kombetar i tyre. Import pjese kembimi te kamionave te tonazhit te larte dhe shitje te tyre.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni