Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Stefan Çaçi
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

SI.SI-AL sh.p.k

K72117030P
(Projektim-zbatim ne fushen e ndertimit.Import-eksport,tregti e mallrave te ndryshme me shumice dhe pakice.Projektimzbatim,sinjalistike rrugore horizontale dhe vertikale,ndricuese dhe jondricuese,barriera dhe mb)

Tiranë 6471932 ALL

NI.SE SH.P.K

L72419005I
(Import - Eksport i produkteve te ndryshme kancelarike, librave, lodrave per femije etj. Shitje me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem jo ushqimor. Pjesemarrje ne investimet industriale dhe tregtare, si d)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni