Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Stefano Savoeelli
Rezultate gjithsej: 1

Trevi Textures Building

M11616020M
(Tregti i materialeve te ndertimit, punime te pergjithshme ne ndertim si me poshte: rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industrial, veshje fasada, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga dhe tune)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni