Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Valter Fushaj
Rezultate gjithsej: 3

STAR PLUS

L07303003E
(Import - Eksport, tregtim me shumice e pakice te materialeve dhe mallrave te ndryshme, ndertime objektesh shume kateshe civile ekonomike, hoteleri, pike karburanti, administrime, sherbime rikonstruksione god)

Shkoder 2326 ALL

STAR NEWS-RTV

L86407005D
(Veprimtari radio televizive lokale qe përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me anë të zërit , të figurës, sinjaleve të koduara , shkrimit, te d)

Shkodër ALL

HOTEL GOLDEN PALACE

M16602005B
(Hoteleri dhe sherbime te tjera hotelerie qe lidhen me akomodimin ne hotel (furnizimi e sherbimit te akomodimit ne strukturat akomoduese). Blerje, marrje ambiente me qera dhe veprime te tjera qe lidhen me objekt)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni