Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Viktor Kola
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

COMPANY RIVIERA 2008

K81716011V
(Shfrytezim, prodhim, import, eksport , te materialeve inerte, gure gelqeror, betoni dhe asfaltobetoni. Punime germimi ne toke, punime ndertime civile dhe industriale, mirembajtje, ristrukturime, veshje fasadash)

Tirane 13892184 ALL

MIDHA

M29215302J
(Import-Eksport te materialeve te ndryshme dhe Ndertim. Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomise ku perfshihet financimi, projektimi, ndertimi, ven)

Puke ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni