Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vojsava Hudhra
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELVA 2001 SH A

K12809402J
(Import ekpsort-transport,tregtim me shumice i naftes brut,gazit natyror,gazit te lengshem,i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine,mazut,bitum,koks nafte,squfur,vajra lubrifikant etj.Studime dhe asist)

Tirane 59740216 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni