Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Xhevahir Mustafa
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

GJEOKONSULT & CO

K91810005U
(Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementësh të parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, ndërtime civile, industriale, turistike, ndër)

Tiranë 21436836 ALL

Inova Wood 23

M31325023F
(- Import eksport te produkteve te gateshme prej druri, perpunim te lendes drusore per prodhimin e mobiljeve, karrikeve e orendive gjysem produkte, elemente e detale druri te ndryshem. - Prodhim e perpunim te)

Tirane ALL

Iconic Mediterranean Hotel

M36410203K
(- Te operoje si nje strukture akomoduese ne fushen e hoteleri - turizem bashke me anekset e tjera si bar, restorant dhe katering. - Hapja, manaxhimi dhe funksionimi i qendrave te rekreacionit, me ose pa prof)

Himare ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni