Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Xhevahir Perlesi
Rezultate gjithsej: 2

CLAS - AS ENERGY

L48505301F
(Prodhim, transmetim dhe shpërndarje te energjisë elektrike, nëpërmjet ndërtimit të hidrocentraleve të rinj si dhe rehabilitim të hidrocentraleve ekzistues. Studim e projektim pyjor, zbatim të punimeve )

Lezhë -308088 ALL

PERLESI CONSTRUCTION

M32231503E
(1-Punime te pergjithshme ndertimi. Punime germimi ne toke. Punime speciale ndertimi. Punime per prishjen e ndertimeve Ndertime civile dhe industriale.Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industri)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni