Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2674

Vila 42

M32010015B
(Shoqëria ka për objekt tregtar bak kafe, tregti shitje kafe dhe produkteve për bar restorant, shitje artikuj ushqimorë, restorant, pije të ndryshme.)

Tirane ALL

International Studies Academy, Western Balkans

M32016008C
(• Aktivitet në fushën e shërbimeve studentore për vendet e Ballkanit Perëndimor. • Ofrimin e shërbimeve të konsulencës, ekspertizës dhe asistencës në hartimin e dokumentacionit, realizimin e a)

Tirane ALL

AdVantage

M37018201B
(Tabela reklamuese, led screen, billboards dhe city lights.)

Vlore ALL

ALBATROS CASTLE

M38224501L
(- Në fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme me qellim investimi dhe zhvillimi me karakter turistik dhe ekonomik. - Ne fushen e prodhimit e tregtimit te veres, import dhe eksport i saj, - Ne fushen )

Lezhe ALL

Tirana Entry

M32108023I
(Sherbim hoteleri -turizem. Ofrim Sherbimi si hoteleri, akomodim me qellim pushimi dhe/ose biznesi. Hapje dhe manaxhim i hoteleve, godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelerie. Organizim )

Tirane ALL

MARIAVITTORIA Imobiliare

M32108004C
(Transaksionet e pasurive të paluajtshme, blerje-shitje dhe dhënie me qira.)

Tirane ALL

MC HOLDING

M32115057E
(Zyre konsulence ne fushen e investimeve te huaja dhe vendase. Pjesemarrje ne shoqeri te ndryshme. Investime ne shoqeri te ndryshme. Gjithashtu shoqeria mund te ushtroje edhe cdo lloj aktiviteti tjeter te pas)

Tirane ALL

ECO LAND

M32118009A
(Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është grumbullimi, përpunimi e tregtimi i bulmetit (qumësht, kos, djath e gjithë nënproduktet e tyre). Import – eksport. Çelje dhe operim i stabilimenteve ush)

Tirane ALL

EXCHANGE FAS

M32128510P
()

Durres ALL

ROMA TRAVEL BUS

M37202205F
(Aktivitet ne fushen e transportit te udhetareve, urban, interurban e internacional, transport e tregtim materialesh e mallrash te ndryshme, eksport-importe, etj. Tregtim te pjeseve te kembimit per automjete,)

Vlore ALL

Vala Restaurant

M32209034I
(Restorant, Bar kafe. Import Eksport,Prodhim dhe distribucion i artikujve ushqimor etj. Aktivitet ne fushen e bar-Kafeneve, fastfood catering dhe restoranteve.Ne ate te tregtise se mallrave ushqimore dhe pije)

Tirane ALL

CRYSTAL OIL.

M32211019V
(Impiant për përpunimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj. Tregëtim (import dhe eksport) i naftës, gazit dhe nënproduktevë të tyre, depozitimi, tregëtimi dhe përpunimi i këtyre produkteve p)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Eggra Albania (ish ""EAG Communication"")

L41322038O
(Organizimin dhe zbatimi i fushave promovuese, eventeve dhe evenimenteve te cdo lloji, veprimtari marketingu, promocioni dhe distribucioni per te gjitha llojet e sherbimeve dhe mallrave per llogari te vetat, )

Tiranë 2529027 ALL

RENT A CAR INTERNATIONAL

M32223044Q
(Import tregtim i mjeteve te transporti autovetura dhe minibuzeve ,dheneja e tyre me qera ne perdorim te te tretve qofshin individe ,shoqerive persona fizikdhe juridike me statuashpk ose sha.)

Vore ALL

MARSHEA II

M34625401O
(Studio profesionesh te lira, avokati, noteri, kontabel i miratuar, inxhinieri, arkitekt, projektues etj. Konsulence juridike- financiare , sherbime te tjera juridike ekonomike , sherbime software fiscal. Agj)

Lushnje ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBAELETTRICA-VLORA

L06727202A
(Tregtimi me shumice e pakice e pajisjeve dhe materialeve elektrike, kondicionereve, projektim dhe instalim i impianteve elektrike dhe impianteve te tjera. Import, eksport i materialeve te ndryshme etj.)

Vlorë 8074226 ALL

ELBESA 2023

M38427601P
(Shfrytezim te minierave dhe karrierave te punimeve siperfaqsore dhe nentokesore. Import – Eksport i mineraleve, pllakave gureve dekurative, paisjeve dhe makinerive.)

Prrenjas ALL

ASK

M32303043D
(Transport udhetaresh-sherbim Taxi. Dhenie me qera e automjeteve; Tregti automjetesh & cdo aktivitet tjeter qe lidhet me qelliemet e mesiperme.)

Tirane ALL

NOAH TRADE

M32307032I
(Akomodim afatgjatë dhe të përkohshëm në dhoma të veçanta dhe të përbashkta, fjetore për studentë dhe individë të tjerë, fjetje dhe mëngjes (B&B).)

Tirane ALL

KLARISA

M34707802F
(Operator turistik, sherbime turistike ne det dhe ne toke. Agjenci udhetimi. Shetitje me Varke Turistike te pushuesve. Guida te ndryshme turistike.)

Sarande ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni