Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2721

RADY CALL

L61511010E
(Call Center.)

Tiranë ALL

AGRO ORIKUM -2016

L66515206S
(Bashkëpunimi në fushën e prodhimit bujqësor dhe në marketin, kjo shoqëri do të prodhojë, të manipulojë, të përpunoj, të ruaj, të klasifikojë, të transportojë, të shpërndajë si dhe të tregto)

Vlorë ALL

EGE PELLET

L61515014K
(Prodhim peleti (nënprodukte i drurit) dhe Import- eksport peleti (nënprodukt i drurit). Në fushën e tregtimit importeksport i mallrave me shumicë e pakicë të ndryshëm industrial, hidrosanitare, pastrime)

Elbasan ALL

VIOLVA-IMPEKS

L61515010B
(Projektimi, ndërtimi i veprave civile, industriale, turistike, bujqësore, kompletimi dhe instalimet e nevojshme për to, punime restaurimi. Ndërtime rrugore, ndërtim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndë)

Tiranë ALL

Smart Marketing

L61516021V
(Veprimtari telemarketing (call center), shitjen me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, tregtimin me shumicë e pakicë të produkteve ushqimore, bujqësore, blegtorale, tregtimin me shumicë e pa)

Tiranë ALL

Generline Contact

L61517026U
(Call center. Tregtim me shumicë dhe pakicë. Ndërtime civile e industriale. Mundet gjithashtu të kryejë të gjitha operacionet tregtare, financiare, mobiliare e imobiliare që eventualisht konsiderohen të )

Tiranë ALL

WIND POWER

L61517011T
()

Tiranë ALL

SEMMI COM

L61517501T
(Kryerja e çdo aktiviteti tregtar të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrja në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e krijuar në bazë t)

Durrës ALL

DIMENSION HOLDING

L61518026C
(Objekti i kompanisë është sigurimi ose shit - blerja e kuotave(Aksioneve) të shoqërive të ndryshme, në Shqipëri dhe jashtë saj, në çdo kompani ose sipërmarrje të çdo forme, dhe administrimi, menax)

Tiranë ALL

AGRO.SEK.Fushë - KRujë

L63921201O
(Bashkëpunimi në fushën e prodhimit bujqësor dhe në marketing, kjo shoqëri do të prodhojë të manipulojë, të përpunojë, të ruajë, të klasifikojë, të transportojë, të shpërndajë si dhe të tr)

Durrës ALL

CUKALI FILM

L61521046I
(Prodhim dhe distribucion filmash, serialesh, programesh televizive, eventesh vizuale, i cili do të zhvillohet në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi, të cilat rregullojnë këtë fushë.)

Tiranë ALL

MILENIUM GROUP 2016

L66521205R
(Bar-restorant, hoteleri. Eksport-import të mallrave të konsumit të gjere, pjesëve të këmbimit, mobilieri, pajisje dhe elektroshtëpiake.)

Vlorë ALL

TONI-82

L62723401F
(Tregtimi të artikujve të ndryshëm me shumicë dhe pakicë, industriale dhe ushqimorë, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkoolike, uji si dhe eksporti i tyre. Import dhe eksport me mallr)

Fier ALL

Itrade - Fx Media

L61523028U
(Shërbime marketingu; telemarketingu; organizim eventesh; shërbime konsulence promovimi për shoqëri të ndryshme; promovimi dhe marketimi online; realizimi i reklamave të ndryshme në internet dhe rrjete so)

Vlorë ALL

REWAXH

L61524005K
(Investime, Shitje dhe Blerje Asetesh, Prona dhe Pasuri të paluajtshme, ndërtim dhe Zbatim Projektesh, Turizëm, Import, Eksport, të të gjithë prodhimeve: elektrike, elektronike, industriale, karburanteve, )

Tiranë ALL

ITALB MARKETING

L61524501I
(Call center. Import - Eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve e konstruksioneve metalike, materialeve të ndërtimit dhe dyerve të blinduara. Çelje dhe ushtrimin e aktiviteteve të agjencive i)

Durrës ALL

M.A.S.R.L.

L63925201L
(Shërbime transporti për vete dhe të tretë me çdo lloj mjeti. Transport të mallrave të ndryshëm brenda dhe jashtë vendit. Transportin e mobilieve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.)

Durrës ALL

COSMOS INTERNATIONAL

L61525009B
(Tregtim me shumicë dhe pakicë, import-export i artikujve ushqimorë, kozmetike, detergjentë, industriale dhe produkteve me origjinë shtazore. Veprimtari në fushën e "IMPORT-EXPORT" dhe Tregtim i materiale)

Tiranë ALL

ARTEMA ALBANIA

L61525002O
(Prodhimi i mjeteve të shkrimit, stilolapsa, paketimi i tyre dhe produkteve të plastikes ose jo. Furnizimi i shërbimeve të organizimit dhe zhvillimit të teknologjisë informatike. Projektimi dhe planifikimi)

Tiranë ALL

VOPFON

L61525001G
(Shërbime të mediave dhe internetit, shërbimet kompjuterike, zhvillimin, marketingun dhe shitjen e produkteve software, outsourcing. Komunikime elektronike. Shitjet nëpërmjet internetit dhe shërbime, shër)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni