Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 24404

ALBERT MALAJ

L81310003M
(Hotel, bar kafe.)

Tirane ALL

Ajlin Petrela

M11319027F
(Tregti me pakice e produkteve ushqimore bio. Sherbim kateringu dhe organizime eventesh. Sipermarje te ndryshme artistike, menaxhim artistik, zhvillim audiencash, prodhim art-kulture.)

Tirane ALL

Endi Zotkaj

L79205401H
(Farmaci)

Poliçan ALL

Manjola Gjici

L01509027F
(Bar kafe)

Tirane -3122327 ALL

ERONALDO

J81915003H
(Tregtimit me shumice e pakice dhe import eksport te: Mallra te ndryshme industriale, ushqimore, pije konfeksione, hidrosanitare, hidraulike,mobilje orendi shtepiake,elektroshtepiake,kinkaleri, kanceleri zyre)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BIRRA KORCA

J64103004E
(Prodhim, tregtim brenda dhe jashte vendit i birres e pijeve alkolike. Prodhim dhe tregtim te ujit te pijshem. Ndertim te objekteve te ndryshme civile, turistike, sherbimesh, projektirn, mbikqyrje. Dhenie dhe)

Korçe 122732853 ALL

VEGJI GJUTA

L91703042K
(Pastrim pusesh uji, Hapje pusesh uji dhe kerkime gjeologjike, transport uji e produktesh ushqimore,)

Tirane ALL

MELITA

L11517009C
(Organizimi transportit te udhetareve dhe te mallrave me mjete te komunikacionit ajror dhe tokesor dhe detar, çelja e zyrave te agjensive turistike dhe te shitjes se biletave per udhetime brenda dhe jashte v)

Tirane ALL

Elton Zhuka

L92808401F
(Tregtimi me pakice dhe shumice i pjeseve te kembimit te automjeteve dhe aksesoreve per to, import- Eksport, dhenie e automjeve me qira,shitje-blerje automjete,riparim dhe montim vincash elektrik per automjet)

Fier ALL

Rushdi Sorra

L92321006C
(Transport udhetaresh)

Tirane ALL

FOCUS PRESS

L11806011O
(Aktivitet ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruara.Botime te ndryshme.Prodhim e publikim reklamash.Tregtim pajisjesh per nevojat e mediave elektronike.Per te realizuar objektin e qellimet e saj , sho)

Tirane 235769 ALL

Orest Hasa

M31718019A
(Sherbime te Supportit teknik dhe Teknologjise se Informacionit.)

Tirane ALL

Briken Tuzi

L86506002A
(Tregtim artikuj te ndryshem dhe artizanal. punime gipsi, montime, lyerje etj.)

Shkoder ALL

Altin Toçi

L86323701V
(Tregti me pakicë, kryesisht për artikuj eklektroshtëpiakë, artikuj të ndryshëm industriale etj. Tregti me pakicë te gazit te lengshem.)

Diber ALL

Marjana Ademi

L86304701S
(Veprimtari si Agjent i shoqërisë Easypay sh.p.k.(Institucion i parasë elektronike) për kryerjen e shërbimeve që përfshijnë, por që nuk kufizohen në pagesa faturash , shitje të mallrave/shërbimeve)

Diber ALL

Mirela Matraku

L84527003R
(Tregti lende drusore me shumice dhe p)

Korçe ALL

Durim Vathi

L83815201G
(Lyerje, gipse, sherbime riparimi, rikonstruksione te ndryshme,Furnizim Vendosje te matrialeve elektrike, furnizim vendosje te materialeve hidrosanitare , furnizim vendosje te materialeve hidraulike , furnizi)

Kruje ALL

Rezan Dervishi

L83704404H
(Kabinet radiologjik, shërbim eko, kardiologji, pediatri, endokrinologji, gastrohepatologji, laborator, shitje aparaturash mjekësore.)

Lushnje ALL

Fotaq Qirko

L83404601J
(Mirembajtje dhe riparim automjetesh.)

Dropull ALL

Majlinda Ramaj

L83104003D
(Tregti me pakice artikuj te ndryshem industrial ( pajisje per pastrim ). Pastrim objektesh. 6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Berat Berat BERAT Lagjja " J)

Berat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni